صفحه شخصی حسین‌علی واعظی‌پور   
 
نام و نام خانوادگی: حسین‌علی واعظی‌پور
استان: البرز - شهرستان: کرج
رشته: دکتری عمران
شغل:  فعال زیست محیطی
تاریخ عضویت:  1394/04/26
 روزنوشت ها    
 

  پایداری و توسعه‌ی پایدار بخش محیط زیست

14

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

دو مفهوم "پایداری" و "توسعه پایدار" لزوما یکسان نیستند. "پایداری" به توانایی دراز مدت برای ادامه فعالیت در زمینه خاص یا استفاده از منابع طبیعی اشاره دارد. در مقابل، "توسعه پایدار" نشان دهنده یک هدف وسیع تر اجتماعی از چگونگی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است، یعنی با توجه کافی به محیط زیست و منابع طبیعی برای اطمینان از در دسترس بودن سرمایه طبیعی و سایر امکانات زیست محیطی. برای جمعیت انسانی، پایداری به معنی تغییر شیوه زندگی ما است تا با به حداکثر رساندن شانس هایی که محیط زیست و شرایط اجتماعی به طور نامحدود از امنیت، رفاه و سلامت انسان در اختیار می گذارد. تقریبا سه دهه از درج اصطلاح "پایداری" و "توسعه پایدار" در نشریه "آینده مشترک ما" در سال ۱۹۸۷ میگذرد که بدنیال آن گزارشی از کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) شد. از آن زمان، ابتکارات متعددی در سطح محلی، ملی و جهانی برای رسیدگی به جنبه های مختلف چالش های زیست محیطی مطابق با مفاهیم پایدار و توسعه پایدار صورت گرفته است. اجلاس جهانی در ریو دو ژانیرو در سال ۱۹۹۲ و ژوهانسبورگ در سال ۲۰۰۲ منجر به تعهدات متعدد دولتها در زمینه توسعه پایدار شد و به گسترش این مفهوم در جهان از کسب و کار، دولت محلی و جامعه مدنی کمک کرد. توسعه پایدار به عنوان «توسعه ای که نیازهای فعلی را بدون درنظرداشت توانایی نسلهای آینده برای برآوردن نیازهای خود» تعریف می شود (WCED، ۱۹۸۷). این تعریف کمیسیون Brundtland شامل دو مفاهیم کلیدی است: مفهوم "نیازها"، به ویژه نیازهای اساسی فقرا در جهان، که باید اولویت اصلی آن را به دست آورد و ایده محدودیت های تحمیل شده توسط دولت و سازمان های اجتماعی بر توانایی محیط برای پاسخگویی به نیازهای فعلی و آینده. این مفاهیم، ارتباط قوی میان کاهش فقر، بهبود محیط زیست و معادله اجتماعی را از طریق رشد اقتصادی پایدار نشان می دهد [Mebratu، ۱۹۹۸]. توسعه پایدار یک مسئله پیچیده و چند بعدی است که باید کارایی، عدالت و سهمیه های بین نسلی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی همسان سازی کند. تعریف ارائه شده توسط کمیسیون Brundtland توضیحات دقیق تری از آنچه توسعه پایدار ممکن است در عمل و اقدامات لازم داشته باشد را ارائه نمی دهد. این بیشتر به عنوان یک اصل اخلاقی مورد توافق عمومی پذیرفته شده است. از سوی دیگر، می توان نتیجه گرفت که مفهوم توسعه پایدار و تعریف آن در گزارش کمسیون Brundtland، دو هدف فوری را در هم می آمیزد: (۱) برای اطمینان از زندگی مناسب، امن، ثروتمند برای همه مردم: این هدف توسعه است؛ و (۲) زندگی و کار بر طبق محدودیت های بیوفیزیکی محیط: این هدف از پایداری است. این بدان معنی است که توسعه پایدار نیازمند یک سطح معینی از مصالحه بین اهداف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی جامعه است که اجازه می دهد رفاه برای نسل های کنونی و آینده باشد.

ادامه دارد ...

شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 15:33  
 نظرات